Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies.
Korzystając z naszej strony internetowej 
bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności

Vestapur Ready (aktywna pianka)

CVR

Nowy produkt

Wysoko alkaliczny rozpuszczalnik tłuszczów i środek czyszczący do piekarników, pieców konwekcyjnych i kominków z pianką aktywną.

Więcej szczegółów

49,50 zł Brutto

Dostawa: 48 godzin

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Właściwości:

 • usuwa dokładnie wszystkie tłuste i oleiste zabrudzenia na:

 • grillach,

 • frytkownicach,

 • piekarnikach,

 • okapach kuchennych i płytkach.

Vestapur Ready może być stosowana na wszystkich zmywalnych powierzchniach, odpornych na działanie środków alkalicznych.

Nie stosować na powierzchnie aluminiowe i lakierowane !

W przypadku  wrażliwych powierzchni konieczne jest silne rozcieńczenie i przeprowadzenie próby materiału !

Zastosowanie:

 • rozpylić na czyszczoną powierzchnię, pozostawić, aby środek mógł zacząć działać, dokładnie zetrzeć/spłukać czystą wodą.

Składniki:

 • <5% tezydy  niejonowe.

Niebezpieczeństwo.

 • Zawiera wodorotlenek potasu,

 • tlenek decylo dimetyloaniny.

Możliwe zagrożenia:

 • H314 Wywołuje silne poparzenia skóry i uszkodzenia oczu.

Wskazówki bezpieczeństwa:

 • P280 Zakładać rękawice ochronne/ochronę oczu/odzież ochronną.

 • P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU  POŁKNIĘCIA: Należy wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

 • P303 + P361 + P353 W RAZIE KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć zabrudzoną, nasiąkniętą odzież. Przemyć skórę wodą/wziąć prysznic.

 • P304 + P340 PO WDYCHANIU: Wyjść na świeże powietrze i pozostać w pozycji, która ułatwia oddychanie.

 • P305 + P351 + P338 W RAZIE KONTAKTU Z OCZAMI: Ostrożnie przemywać oczy wodą przez kilka minut. W miarę możliwości usunąć soczewki kontaktowe i dalej przemywać.

 • P310 Natychmiast skontaktować się z CENTRUM INFORMACJI TOKSYKOLOGICZNEJ lub lekarzem. 

  Niebezpieczeństwo !    UN 1814

12 innych produktów w tej samej kategorii: